WYKŁAD

  Drewniana architektura w krajobrazie Podlasia – piękno utracone czy ocalone?

     Prelekcję pod takim tytułem 6 marca 2011 roku o godz. 17.00 poprowadził w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego dr Artur Gaweł, kierownik Białostockiego Muzeum Wsi i autor książki Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jednym z ważniejszych wyznaczników tożsamości kulturowej Podlasia jest drewniane budownictwo, które zachowało do dziś swój regionalny charakter. Niestety w ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie przyspieszył proces jego zaniku, coraz więcej budynków jest wznoszonych z nowszych, a zarazem i trwalszych materiałów. Z wiejskiego krajobrazu znikają drewniane dwory, chaty, stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, wiatraki, kościoły i cerkwie oraz wiele innych rodzajów budynków, które jeszcze do niedawna stanowiły wydawałoby się nieodłączny jego element. Podczas prezentacji zostaną przedstawione nie tylko najcenniejsze obiekty budownictwa drewnianego w naszym regionie, ale także i te nieobjęte ochroną konserwatorską. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z konstrukcją drewnianych obiektów i technikami ich budowy. Poruszony zostanie też temat ochrony drewnianego budownictwa – możliwości jego skutecznej ochrony.