WYKŁAD   

Tradycja wokalna dwóch brzegów Narwi – pieśni ze wsi Soce i Kożyno…

     … to kolejne spotkanie z Rokiem Obrzędowym w białostockim Ratuszu. Tę odsłonę cyklu poprowadzi Julita Charytoniuk, pracownik Białostockiego Muzeum Wsi. Wszystkich zainteresowanych tematyką serdecznie zapraszamy 07 kwietnia (czwartek) o godz. 17.00 do siedziby głównej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Głównym wątkiem prelekcji będzie kultura muzyczna wsi Soce oraz Kożyno, położonych w pobliżu Narwi, na obszarze południowej Białostocczyzny. Choć obie miejscowości dzieli niewielka odległość, różni je stan obecnie kultywowanej tradycji śpiewaczej. Prowadzone w mikroregionie badania (2008 – 2011) pozwoliły na analizę tego zjawiska. Zaskoczenie przyniosło zwłaszcza porównanie repertuaru muzycznego pamiętanego przez mieszkanki obu miejscowości. Umożliwiło ono nie tylko uchwycenie charakterystycznych cech pieśni, ale i odsłoniło pewne maniery wykonawcze śpiewaczek. Ponadto dzięki zgromadzonemu materiałowi udało się m. in. potwierdzić determinanty historyczno – geograficzne, mające wpływ na kształt zachowanej kultury wokalnej.

Podczas wykładu zostaną przedstawione sylwetki śpiewaczek a grupa „Południce” wykona pieśni przez nie śpiewane. Poruszony zostanie temat współczesnych metod utrwalania pieśni i obrzędów oraz istoty śpiewu i jego funkcji integrującej lokalną społeczność.