RODZINNA NIEDZIELA W SKANSENIE
14 lipca – wyrób świec

     W Białostockim Muzeum Wsi odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Rodzinna Niedziela w Skansenie. Tym razem spotkanie dotyczyło wyrobu świec z pszczelego wosku. Uczestnicy imprezy mogli własnoręcznie wykonać prostą lub figuralną świecę. Zajęcia poprowadził pracownik Białostockiego Muzeum Wsi – Przemysław Sianko. O godz. 14.00 odbyło się wspólne ognisko.