RODZINNA NIEDZIELA W SKANSENIE

15 lipca 2012

    W Białostockim Muzeum Wsi, Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku odbyła się kolejna Rodzinna Niedziela w Skansenie. Tematem spotkania był wyrób świec z pszczelego wosku.

  Chętni mogli uczestniczyć w warsztatach, w trakcie których własnoręcznie wykonywali prostą lub figuralną świecę. Zajęcia prowadził pracownik Białostockiego Muzeum Wsi – Przemysław Sianko. Po warsztatach odbyło się wspólne ognisko.