W roku 2010 realizowano projekt „Wyśpiewać podlaską tradycję – warszaty tradycyjnych pieśni polskich, białoruskich, rosyjskich i ukraińskich”, skupiający się na unikatowym i wciąż mało znanym muzycznym aspekcie podlaskiej kultury. W prowadzonych w jego ramach warsztatach uczestnicy poznawali pieśni, doskonalili technikę śpiewu tradycyjnego, a swoje umiejętności mogli zaprezentować przed publicznością podczas imprez miejskich (np. Jarmark na Jana), na festynach etnograficznych w Białostockim Muzeum Wsi oraz w trakcie kameralnych spotkań w Muzeum Podlaskim. Ponadto osoby biorące udział w projekcie miały okazję wystapić na spotkaniu z kulturą staroobrzędowców w Centrum Zamenhofa, na przeglądzie Dawne Pieśni- Młode Głosy w Waniewie, jak również na otwarciu wystawy fotograficznej w kawiarni Kopiluwak. Zajęcia śpiewu i wykłady na temat elementów kultury tradycyjnej prowadzili czołowi etnomuzykolodzy z Polski i zagranicy, m.in. Natalia Bojarska, Jurij Kowalczuk, Svetlana Butskaja, czy Jurij Pastuszenko.

W ramach projektu odbywały się także warsztaty rękodzielnicze, towarzyszące niejako zajęciom śpiewu. Ich uczestnicy mogli poznać tajniki garncarstwa, nauczyć się sposobów wytwarzania biżuterii filcowej i koralikowej oraz własnoręcznie wykonać tradycyjne ozdoby ze słomy.

Warsztaty śpiewu i rękodzieła, realizowane w ramach projektu „Wyśpiewać podlaską tradycję…”, organizowało Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, w partnerstwie z Muzeum Podlaskim i dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wyśpiewać podlaską tradycję… w serwisie youtube.com
Zapraszamy do obejrzenia:


 

 

 

 

 

  • Warsztaty tradycyjnych pieśni ukraińskich – 03 – 05 i 18 – 20 czerwca 2010
  • Warsztaty śpiewu tradycyjnego: pieśni Polesia – 2 – 5 września 2010
  • Warsztaty rękodzielnicze: garncarstwo – 06 – 07 października 2010
  • Warsztaty śpiewu tradycyjnego: pieśni rosyjskie – 9 – 10 i 22 – 24 października 2010
  • Warsztaty rękodzielnicze: filcowanie – 02 – 03 listopada 2010
  • Warsztaty rękodzielnicze: biżuteria koralikowa – 3 grudnia 2010
  • Warsztaty rękodzielnicze: słomiane ozdoby choinkowe – 9 grudnia 2010