Wystawa czasowa
Edyty Wiśniewskiej „Krajka Re-Konstrukcja”
chałupa z Pieczysk
Wystawa prezentuje jedynie wąski wycinek bogatej tradycji tkackiej z terenu dzisiejszego powiatu sokólskiego krajek – barwnych pasów wełnianych. Ekspozycja powstała jako efekt podjętych prób tkackich realizowanych na podstawie zebranych przez Autorkę, w czasie badań terenowych, informacji i zarejestrowanego wzornictwa oraz w oparciu o odnalezione zabytki.

więcej

Edyta Wiśniewska – ur. 1985 r., pochodząca z gminy Janów, absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku (specjalizacja kulturoznawstwo). W roku 2016 uzyskała półroczne stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w Dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Tematem działania było pozyskanie wiedzy o technice oraz nauka tradycyjnego wytwarzania krajek – wąskich pasów tkaniny. Prowadziła również warsztaty skierowane do dzieci na temat krajek i ich tradycji w Krynkach i Sokółce.