Wystawa czasowa Marka Szyszko „Pracownia zabawek ludowych”,
chałupa z Dąbrowy-Moczydły.
Zabawki prezentowane na czasowej ekspozycji w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej są efektem pracy wykonanej w ramach stypendium projektu artystycznego „Pracownia zabawek ludowych”, które Autor otrzymał w 2016 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Marek Szyszko, mieszkaniec Chwaszczewa w gm. Sidra, zrekonstruował tradycyjne zabawki ludowe opierając się na dostępnej dokumentacji i kwerendach muzealnych.

więcej