ZBIORY BIAŁOSTOCKIEGO MUZEUM WSI W TYKOCINIE

     Część zbiorów Białostockiego Muzeum Wsi można było od połowy grudnia 2010 roku zobaczyć w tykocińskim muzeum. Na powierzchni dwóch sal wystawowych zaprezentowano blisko czterdzieści eksponatów tworzących trzy odrębne bloki tematyczne, dotyczące bartnictwa, rybołówstwa oraz wystroju wiejskiej chałupy. Zgromadzone obiekty były częścią wystawy „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, obowiązek”, zorganizowanej w  setną rocznicę śmierci wybitnego etnografa Zygmunta Glogera. Wystawę można było oglądać do końca lutego 2011 roku.

 

     26 lutego 2011 roku o godz. 17.00, w tykocińskim oddziale Muzeum Podlaskiego (Dom Talmudyczny ul. Kozia 2), odbył się finisaż wystawy „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, obowiązek”. Podczas wieczoru glogerowskiego, zamykającego ekspozycję, wystąpiło sześciu prelegentów z referatami nawiązującymi do życia i działalności Zygmunta Glogera. Dwie spośród gawęd historycznych – Wątki tatarskie w pracach Zygmunta Glogera oraz O bartnikach i bartnictwie na Podlasiu – zostały wygłoszona przez pracowników Białostockiego Muzeum Wsi – Karolinę Radłowską i Przemysława Sianko.