ROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU
wystawa fotograficzna autorstwa ARTURA GAWŁA
w Białostockim Muzeum Wsi, dwór z Bobry Wielkiej

Wystawa prezentuje wybrane święta i zwyczaje cyklu dorocznego w miejscowościach zamieszkałych przez ludność wyznania katolickiego i prawosławnego. Fotografie, wykonane w ciągu ostatnich kilkunastu lat, dokumentują często już ginące zwyczaje i obrzędy, ale także ukazują inscenizacje oparte na źródłach etnograficznych. Fotografie zamieszczone na wystawie stanowią część materiału ilustracyjnego planowanego wydawnictwa pod tym samym tytułem, które ukaże się w końcu tego roku.

Wystawa będzie czynna do końca października 2012 roku.

 

Dofinansowano ze Środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego