Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020 – aktualizacja 14.04.2020 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej


Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku, w związku z tym nie sporządził planu postępowań o udzielenie zamówień w trybie art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

 

 

 

 

 

 

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej – aktualizacja 18 maja 2017r.

 

 

 

 

 

 

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej