­­

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA W PODLASKIM MUZEUM KULTURY LUDOWEJ –  postępowanie nr AD.251.24.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAŁĄCZNIKAMI – USŁUGA DOZORU MIENIA – Nr AD.251.24.2020 z 23.12.2020

Załączniki nr 1-5 do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Nr AD.251.24.2020 z 23.12.2020 – edytowalne

Zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z dn. 05.01.2021 r. do ogłoszenia o zamówieniu AD.251.24.2020

Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.01.2021 r w postępowaniu nr AD.251.24.2020 – usługa dozoru mienia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 25.01.2021 R. W POSTĘPOWANIU NR AD.251.24.2020

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługa dozoru mienia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej – 05.02.2021 r.