ZIELONE ŚWIĄTKI

15 maja 2016, w godzinach 11.00-17.00

zielone-swiatki_2016Zapraszamy na ósmą edycję tego festynu związanego z ludowymi zwyczajami i tradycjami zielonoświątkowymi. Ich wspólną cechą jest kult odrodzonej po zimie przyrody, co jest zawarte w samej nazwie tego święta. Najważniejszym atrybutem Zielonych Świątek były pokryte zielonymi listkami gałęzie brzóz, którymi strojono domy i budynki gospodarskie, ogrodzenia oraz bramy. Powszechnym zwyczajem było ich zatykanie w strzechę lub w ściany budynku mieszkalnego. Przy drzwiach ustawiano młode drzewka brzozowe, przez Słowian uznawane za obdarzone mocą ochrony budynku. Wewnątrz domu ozdabiano drzwi, okna, obrazy i ikony. Do dekoracji używano także tataraku, głównie ze względu na jego aromatyczny zapach. Zielone Świątki do niedawna były najważniejszym świętem pasterzy. Udekorowane wiankami z brzozy i polnych kwiatów zwierzęta, pędzono przez wieś do zagród, a gospodarze wręczali pastuchom datki.

W tym roku na terenie skansenu odtworzony zostanie dawny zwyczaj związany z Zielonymi Świątkami – Chodzenie z królewną. Oprócz tego grupy artystyczne z Knyszyna, Moniek i Trzciannego zaprezentują widowiska: Tłoka u Pogorzelskich, Odwietki oraz Pieczenie chleba. Na scenie pojawi się między innymi Kapela Brodów, wielokrotnie nagradzany polski zespół folkowy. Jak co roku odbędzie się kiermasz rękodzieła ludowego, a także degustacja i sprzedaż potraw regionalnych. Wiele różnych atrakcji przygotują policjanci, strażacy i pracownicy Pogotowia Ratunkowego.

Szczególnie serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy „Dionizy Purta. Między niebem a ziemią”, prezentującej dotychczasowy dorobek artysty. W powiązaniu z wystawą będą przeprowadzone zajęcia plastyczne.

WSTĘP – 1 zł

Fotorelacja: