Zielone Świątki w skansenie – 23 maja 2010

Program festynu obejmował prezentację podlaskich gmin i powiatów, występy zespołów folklorystycznych, pokazy sztuki i rzemiosła ludowego. Ponadto każdy z przybyłych miał możliwość degustacji potraw regionalnych, a także mógł wziąć udział w licznych konkursach. Odbyła się także próba ustanowienia rekordu Guinnessa w ubijaniu masła.

FOTOREPORTAŻ