Grupa dziewcząt trzyma się za ręce tworząc krąg. Są ubrane w bordowe spódnice i białe koszule, włlosy mają zaplecione w warkocze. W tle mężczyzna z akordeonem i derwniane budynki. ZIELONE ŚWIĄTKI W SKANSENIE. „Chodzenie z królewną”, czy „Wodzenie kusta” – obrzędy towarzyszące kiedyś Zielonym Świątkom, dziś już zapomniane, jak co roku można było podziwiać w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Festyn etnograficzny związany z obchodami tego ludowego święta organizowany był po raz jedenasty. W tym roku – 9 czerwca, w godzinach 11.00 – 17.00.

 

Jury Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca obradowało w składzie: Mariusz Żwierko – kierownik artystyczny ZPiT Kurpie Zielone, Dariusz Kryszpiniuk – szef Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK i Urszula Kamińska z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Pracom jury przewodniczył wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło. Podziękował on wszystkim uczestnikom, które przyjechały z całego regionu na przegląd. Podkreślił, że taniec w zespołach pieśni i tańca to wielka radość i życzył wszystkim dobrej zabawy.

Wyniki:

w kategorii typu autentycznego:

  • II miejsce – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny z Nowogrodu
  • I miejsce – Studio Folkloru „Żemerwa” z Bielska Podlaskiego

w kategorii zespołów opracowanych dziecięcych:

  • II miejsce – Białoruski Dziecięcy Zespół Taneczny „Padlaski Wianok”
  • I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie” z Grajewa

w kategorii zespołów opracowanych młodzieżowych:

  • III miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” z Goniądza
  • II miejsce – Białoruski Dziecięcy zespół Taneczny „Padlaski Wianok”
  • I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie” z Grajewa
  • I miejsce – Ukraiński Zespół „Ranok” z Bielska Podlaskiego

Wyróżnienia w kategoriach zespołów opracowanych:

  • Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny „Buńczuk”
  • Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”