PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ zaprasza do zwiedzania wystaw stałych i czasowych, uczestnictwa w festynach etnograficznych, lekcjach muzealnych, warsztatach i pokazach rękodzielniczych, a także do skorzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej MP – „Sokolarnia”, mieszczącego się na terenie skansenu.


PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ. Przewodnik.

Właśnie ukazał się nowy przewodnik po Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Zawiera on opisy wszystkich budynków i wystaw znajdujących się na terenie skansenu, mapkę oraz garść przydatnych informacji dla zwiedzających. Autorem tekstów i zdjęć do przewodnika jest dr Artur Gaweł.

 

 

 

 

 

 


PROJEKT „SZLAKIEM PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ”

W ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego w gminie Wasilków został zgłoszony projekt „Szlakiem Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”.
Projekt zakłada dostosowanie Muzeum do potrzeb wszystkich mieszkańców Wasilkowa, również niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie dwóch udźwiękowionych i opisanych alfabetem Braille’a terminali, będących planem dotykowym, pozwalających poznać topografię terenu. Projekt zakłada też zamontowanie tablicy informacyjnej obok wejścia do Muzeum oraz ok. 24 tabliczek z informacjami o obiektach z alfabetem Braille’a. Rozwiązania te mają pomóc osobom starszym i niepełnosprawnym w samodzielnym poruszaniu się po Muzeum.

 

Zgłaszający: Bożena Elżbieta Kalska                 Koszt projektu: 74 880 zł

Kartę do głosowania można pobrać tutaj: karta do głosowania


Wystawa czasowa Marka Szyszko „Pracownia zabawek ludowych”,
chałupa z Dąbrowy-Moczydły.
Zabawki prezentowane na czasowej ekspozycji w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej są efektem pracy wykonanej w ramach stypendium projektu artystycznego „Pracownia zabawek ludowych”, które Autor otrzymał w 2016 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Marek Szyszko, mieszkaniec Chwaszczewa w gm. Sidra, zrekonstruował tradycyjne zabawki ludowe opierając się na dostępnej dokumentacji i kwerendach muzealnych.

więcej

Wystawa czasowa
Edyty Wiśniewskiej „Krajka Re-Konstrukcja”
chałupa z Pieczysk
Wystawa prezentuje jedynie wąski wycinek bogatej tradycji tkackiej z terenu dzisiejszego powiatu sokólskiego krajek – barwnych pasów wełnianych. Ekspozycja powstała jako efekt podjętych prób tkackich realizowanych na podstawie zebranych przez Autorkę, w czasie badań terenowych, informacji i zarejestrowanego wzornictwa oraz w oparciu o odnalezione zabytki.

więcej

Edyta Wiśniewska – ur. 1985 r., pochodząca z gminy Janów, absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku (specjalizacja kulturoznawstwo). W roku 2016 uzyskała półroczne stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w Dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Tematem działania było pozyskanie wiedzy o technice oraz nauka tradycyjnego wytwarzania krajek – wąskich pasów tkaniny. Prowadziła również warsztaty skierowane do dzieci na temat krajek i ich tradycji w Krynkach i Sokółce.


Wystawa plenerowa
Artura Gawła „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia” 

Na prezentowanych fotografiach można zobaczyć zachowane do dziś drewniane budynki pełniące różnorodne funkcje, od mieszkalnych począwszy, przez gospodarcze i przemysłowe, na sakralnych skończywszy. Fotografie ukazują piękno drewnianych budynków wtopionych w otaczający krajobraz, często od dziesiątek, jeśli nie setek lat. Wystawa obrazuje jak ważną rolę w ochronie drewnianego budownictwa pełnią współcześnie muzea na wolnym powietrzu, które niejednokrotnie stanowią jedyne miejsca umożliwiające zachowanie zabytkowych obiektów dla przyszłych pokoleń w ich pierwotnym stanie.

więcej

Dr Artur Gaweł, etnograf, kustosz dyplomowany, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, znawca problematyki dotyczącej m.in. budownictwa ludowego, autor monografii poświęconej zdobnictwu drewnianych domów na Podlasiu oraz wielu publikacji i artykułów naukowych poświęconych ludowej architekturze. Popularyzator wiedzy w zakresie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.


Nowa wystawa plenerowa
LATEM NA PODLASIU
Na ekspozycji zaprezentowano kilkadziesiąt pocztówek widokowych ukazujących znane i nieznane zakątki turystyczne Podlasia. Na kartach pocztowych są ujęte m.in. ostępy Puszczy Białowieskiej, krajobrazy Suwalszczyzny, rozlewiska Biebrzy, Supraśli i Narwi, jeziora Augustowa czy liczne ośrodki wypoczynkowe. Widokówki miały zachęcać  do czynnego wypoczynku – wędrówek pieszych, wycieczek rowerowych czy spływów kajakowych po najpiękniejszych miejscach na Podlasiu.

więcej

Pocztówki zostały wykonane w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Swoimi walorami artystycznymi miały zachęcać do turystyki i spędzania letnich miesięcy w naturalnych, nieprzekształconych przez człowieka zakątkach północno-wschodniej Polski. Liczne edycje i duże nakłady widokówek z pewnością przyczyniły się do rozpowszechnienia wizerunku m. in. Augustowa czy Wigier jako turystycznych wizytówek regionu.

Autorem wystawy jest Przemysław Sianko.


OFERTA WYNAJMU POKOI GOŚCINNYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU Z USZY WIELKIEJ
W PODLASKIM MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

      Zapraszamy do skorzystania z oferty noclegowej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. W tym sezonie, po raz pierwszy możecie Państwo skorzystać z pokoi gościnnych w zabytkowym domu drewnianym z Uszy Wielkiej, znajdującym się na terenie naszego Skansenu. Więcej informacji w zakładce Dla zwiedzających.