W 2016 roku Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (wcześniej Białostockie Muzeum Wsi) serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do zwiedzania wystaw stałych i czasowych, uczestnictwa w festynach etnograficznych, lekcjach muzealnych, warsztatach i pokazach rękodzielniczych, a także do skorzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku „Sokolarnia”, mieszczącego się na terenie skansenu.


Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 19-26 września
wstęp na teren Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej jest bezpłatny.
W tym okresie wystawy muzealne są nieczynne.


Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia edukacyjne pn.

Babie lato w skansenie
03–07.10.2016 r.
w godzinach 9.00-14.00

babie-lato-2016Tegoroczna edycja cyklicznej imprezy edukacyjnej skierowanej do grup zorganizowanych odbędzie się pod hasłem Zdobnictwo na wsi.

W programie pokazy: wykonywania architektonicznych, drewnianych elementów zdobniczych oraz obróbki lnu i tkactwa, warsztaty wykonywania ozdobnych pocztówek (sztuka Zentangle) i ozdób z papieru. Pokazy poprowadzone zostaną przez ludowych twórców z naszego regionu.

Dla wszystkich chętnych, po wcześniejszym zgłoszeniu, możliwość skorzystania z ogniska (prowiant własny).
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu: 85 7436 082 lub drogą mailową: pmkl@skansen.bialystok.pl
Koszt udziału: 12zł/os.


logo_pmklMiło jest nam poinformować Państwa, iż w dniu 29 sierpnia 2016 roku Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Podlaskiemu Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji). Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. W chwili obecnej czekamy na wpis do rejestru dwor-z-bobry-wielkiejinstytucji kultury województwa podlaskiego. Mamy nadzieję, że Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej stanie się wizytówką regionu, przyczyniając się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze województwo, a przede wszystkim czyniąc kulturę ludową północno-wschodniej Polski znacznie bliższą i znaną.

Fotorelacja z konferencji prasowej:


Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
serdecznie zapraszają na festyn

WIELKIE OTWARCIE
PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
w dniu 18 września 2016 roku
w godzinach 11.00–17.00

wielkie_otwarcie_pmklPowstanie nowej instytucji kultury w województwie podlaskim to ważne wydarzenie dla mieszkańców naszego regionu, dlatego wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania nowopowstałego Muzeum. Uroczysta inauguracja działalności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej jest doskonałą okazją do zapoznania się z dotychczasową działalnością skansenu, dlatego w tym dniu będzie możliwość bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych. W trakcie uroczystości odbędą się dwa wernisaże stałych ekspozycji: Wnętrza domu wiejskiego w budynku z Jacowlan oraz Ptaki drapieżne i sowy w budynku Gajówki z Krusznika.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom program festynu obfituje w liczne atrakcje będące wynikiem wspólnego działania Muzeum i Partnerów wydarzenia. Na scenie zagrają i zatańczą najlepsze zespoły folklorystyczne z naszego regionu takie jak: Skowronki, Narwianie, Czyżowianie, Knyszynianki, Pogodna Jesień i Tęcza, a także wystąpi Janusz Laskowski. Na wystawie „Leśna Bimbrownia”, aktorzy Białostockiego Teatru Lalek: Ryszard Doliński i Krzysztof Pilat opowiedzą o tajnikach bimbrownictwa na Podlasiu.
W wybranych zagrodach swą pracę zaprezentują rzemieślnicy i rękodzielnicy podlascy. Zapraszamy Państwa do wspólnej pracy w poszczególnych warsztatach, chętni będą mogli samodzielnie wykonać drewniane zabawki oraz naczynia gliniane, słomiane lub plecione z wikliny. Ponadto w ramach promocji Podlaskiego Szlaku Kulinarnego zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne połączone z degustacją. Będzie to jedna z nielicznych okazji, by nauczyć się wypiekać sękacze, wyrabiać pierogi, potrawy z ziemniaków oraz potrawy tatarskie. Wydarzeniu towarzyszyć będą konkursy kulinarne z cennymi nagrodami na najsmaczniejsze potrawy w kategoriach: wędliny, przystawki, napoje regionalne. Regulamin konkursu (do pobrania).
W czasie naszego festynu nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych uczestników wydarzenia. Specjalnie dla nich na wystawach będą prowadzone zajęcia plastyczne i warsztaty kulinarne.
Każdy uczestnik festynu, na kiermaszu będzie mógł zakupić produkty regionalne m.in. miody, zioła, pieczywo, sery oraz wyroby podlaskich rękodzielników i rzemieślników.
Festyn Wielkie Otwarcie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej ma na celu przypomnienie o istotnej roli muzealnictwa skansenowego w dziedzinie ochrony kultury ludowej, promocję niewielkich firm rękodzielniczych i gastronomicznych z naszego województwa oraz upowszechnianie wiedzy o naszym dziedzictwie regionalnym.

Szczegółowy program wydarzenia (do pobrania).
Plan skansenu (do pobrania)

Serdecznie zapraszamy do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej!

Zapraszamy do obejrzenia filmu z festynu (aut. Wojciech Oksztol): https://youtu.be/JFFuEGgogXg

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.
Festyn jest zorganizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Organizator: logo_pmkl

Partnerzy: agencja_rynku_rolnegoeddmkidn_01_cmykNID-logotyp-oddzial-WARSZAWAksow


Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia
zaprasza na wernisaż wystawy stałej

PTAKI DRAPIEŻNE I SOWY
w Gajówce z Krusznika
w dniu 18 września 2016 r.
o godzinie 12.30

blotniak3Zapraszamy na otwarcie nowej multimedialnej i interaktywnej ekspozycji stałej poświęconej sokolnictwu oraz polskim ptakom drapieżnym. Jest ona efektem współpracy pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (wcześniej Białostockiego Muzeum Wsi) z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia.
puszczyk-uralski_fot_a_taborMultimedialna ekspozycja, umieszczona w zabytkowym budynku gajówki z Krusznika, dostarczy wiedzę na temat budowy anatomicznej ptaków, a także historii sokolnictwa w Polsce i na świecie.
Wystawa „Ptaki drapieżne i sowy” jest skierowana do wszystkich grup wiekowych. Dzięki interaktywnemu i multimedialnemu charakterowi w sposób przystępny i atrakcyjny przybliży tematykę związaną z ptakami drapieżnymi.
Wernisaż wystawy odbędzie się w trakcie festynu „Wielkie Otwarcie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”.

Zapraszamy!


Wystawa czasowa

MODELE POJAZDÓW ZAPRZĘGOWYCH Z KOLEKCJI ZYGMUNTA KARGA
w budynku remizy strażackiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

modele-pojazdow-z-kolekcji-zygmunta-karga-1Na wystawie są prezentowane unikatowe, doskonale odwzorowane w skali 1:10 modele m.in.: bryczek, karet, wozu cygańskiego, wozów drabiniastych, starych wozów strażackich (tzw. sikawek) oraz tramwaju konnego. Dawne środki transportu konnego są zaliczane do dzieł sztuki rzemiosła artystycznego. Bogato zdobione, łączące wiedzę techniczną oraz kulturę i styl czasów z jakich pochodzą, odkrywają przed nami przeszłość.
Twórca modeli pojazdów zaprzęgowych, Zygmunt Karg ze Stargardu Szczecińskiego, od wielu lat zajmuje się ich wykonywaniem wykorzystując dostępne materiały takie jak były stosowane oryginalnie, czyli drewno, sklejkę, blachę, rury, śruby, nakrętki, tkaniny. Autor mówi, iż jest to niezwykle pracochłonne zajęcie, łączące umiejętności: stolarza, kołodzieja, modele-pojazdow-z-kolekcji-zygmunta-karga-6stelmacha, tapicera, lakiernika i szklarza, a każda konstrukcja jest niepowtarzalna. Zygmunt Karg jest również autorem „Przewodnika po pojazdach zaprzęgowych”.
Chętnych zapraszamy do udziały w twórczych warsztatach wykonywania modeli pojazdów. Zajęcia prowadzą animatorzy kultury, w oparciu o techniki art recyklingu, z kreatywnym wykorzystaniem wszelkich materiałów.
Komisarz wystawy: Przemysław Sianko
Wystawa czynna do 31 października 2016 r.


DIONIZY PURTA. MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

dionizy-purta-2Na wystawie zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 45-lecia pracy twórczej, pokazane zostaną prace prezentujące dotychczasowy dorobek Dionizego Purty. Ten białostocki rzeźbiarz i malarz uznawany jest za jednego z najciekawszych współczesnych artystów ludowych. Własny i niepowtarzalny styl, charakteryzujący się naiwnością, uproszczeniami, geometryzacją form przy jednoczesnym dionizy-purta-1dionizy-purta-3zastosowaniu zaskakujących rozwiązań kompozycyjnych oraz niezwykłej kolorystyki sprawia, iż prace Purty są dziś rozpoznawalne i chętnie pozyskiwane przez muzea oraz prywatnych kolekcjonerów z Polski i ze świata.
Wystawa ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Białostockiego Muzeum Wsi, Muzeum Biebrzańskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury oraz kolekcji Artysty.

Wystawa czynna: do 31 października br.

Fotorelacja z wernisażu wystawy:


PROJEKT – SOKOLARNIA

Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku kończy realizację projektu OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MUZEUM PODLASKIEGO – SOKOLARNIA, który otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Celem projektu jest podniesienie społecznej świadomości na temat roli i znaczenia ptaków drapieżnych w naturalnych ekosystemach przyrodniczych, a dzięki temu ochrona różnych gatunków ptaków drapieżnych żyjących w Polsce. Głównym sposobem realizacji tych zadań będzie stworzenie ośrodka edukacji ekologicznej o zasięgu krajowym.

broszura1zeszyt_dorosli1zeszyt_dzieci1„Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia”
Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru   Gospodarczego 2009-2014
Nazwa i numer Programu Operacyjnego: PL02 Ochrona różnorodności logotypybiologicznej i ekosystemów
Całkowity koszt realizacji projektu: 741 975,00 zł
Poziom dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowalnych tj. 546 869,00 zł
Termin realizacji: 02.04.2014 – 31.08.2016r.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.sokolarnia.edu.pl