W 2016 roku Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (wcześniej Białostockie Muzeum Wsi) serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do zwiedzania wystaw stałych i czasowych, uczestnictwa w festynach etnograficznych, lekcjach muzealnych, warsztatach i pokazach rękodzielniczych, a także do skorzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku „Sokolarnia”, mieszczącego się na terenie skansenu.


finisaz-w-pkml-informacjaPodlaskie Muzeum Kultury Ludowej zaprasza na „Finisaż wystaw czasowych”
w dniu 23 października 2016r. (niedziela), w godzinach 12:00 – 14.00

To już ostatnia okazja by zobaczyć dwie unikatowe ekspozycje czasowe:
* „Między niebem a ziemią. Rzeźby Dionizego Purty”
* „Modele pojazdów zaprzęgowych Zygmunta Karga”
Zakończenie ekspozycji obejmuje między innymi oprowadzanie kuratorskie po wystawach, spotkanie z twórcą ludowym oraz możliwość obejrzenia filmu autorstwa Bożeny Bednarek: „Dionizego Purty rzeźby z ziemi i nieba”.
Ekspozycje mieszczą się w zabytkowych obiektach białostockiego skansenu. Wstęp bezpłatny.

Zapraszamy!

finisaz-wystawy-w-pkml-miedzy-niebem-a-ziemia-rzezby-dionizego-purty* Wystawa czasowa „Między niebem a ziemią. Rzeźby Dionizego Purty”. Kurator ekspozycji – Karolina Radłowska
Miejsce: Dwór z Bobry Wielkiej
· Ponadto w ramach zakończenia wystawy:
spotkanie z Twórcą Ludowym oraz możliwość obejrzenia  filmu Bożeny Bednarek „Dionizego Purty rzeźby z ziemi i nieba”. Film zrealizowany w ramach Multimedialnego Archiwum Kultury przy współpracy Książnicy Podlaskiej oraz Stowarzyszenia Szukamy Polski)

finisaz-wystawy-w-pkml-modele-pojazdow-z-kolekcji-zygmunta-karga* Wystawa „Modele pojazdów zaprzęgowych Zygmunta Karga”
Kurator wystawy – Przemysław Sianko
Miejsce: Remiza z Rudki

Więcej informacji na stronie:
http://www.skansen.bialystok.pl/wystawy/


Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia edukacyjne pn.

Babie lato w skansenie
03–07.10.2016 r.
w godzinach 9.00-14.00

babie-lato-2016Tegoroczna edycja cyklicznej imprezy edukacyjnej skierowanej do grup zorganizowanych odbędzie się pod hasłem Zdobnictwo na wsi.

W programie pokazy: wykonywania architektonicznych, drewnianych elementów zdobniczych oraz obróbki lnu i tkactwa, warsztaty wykonywania ozdobnych pocztówek (sztuka Zentangle) i ozdób z papieru. Pokazy poprowadzone zostaną przez ludowych twórców z naszego regionu.

Dla wszystkich chętnych, po wcześniejszym zgłoszeniu, możliwość skorzystania z ogniska (prowiant własny).
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu: 85 7436 082 lub drogą mailową: pmkl@skansen.bialystok.pl
Koszt udziału: 12zł/os.

fot. P. Męcik


logo_pmklMiło jest nam poinformować Państwa, iż w dniu 29 sierpnia 2016 roku Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Podlaskiemu Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji). Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. W chwili obecnej czekamy na wpis do rejestru dwor-z-bobry-wielkiejinstytucji kultury województwa podlaskiego. Mamy nadzieję, że Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej stanie się wizytówką regionu, przyczyniając się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze województwo, a przede wszystkim czyniąc kulturę ludową północno-wschodniej Polski znacznie bliższą i znaną.

Fotorelacja z konferencji prasowej:


Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia
zaprasza na wernisaż wystawy stałej

PTAKI DRAPIEŻNE I SOWY
w Gajówce z Krusznika
w dniu 18 września 2016 r.
o godzinie 12.30

blotniak3Zapraszamy na otwarcie nowej multimedialnej i interaktywnej ekspozycji stałej poświęconej sokolnictwu oraz polskim ptakom drapieżnym. Jest ona efektem współpracy pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (wcześniej Białostockiego Muzeum Wsi) z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia.
puszczyk-uralski_fot_a_taborMultimedialna ekspozycja, umieszczona w zabytkowym budynku gajówki z Krusznika, dostarczy wiedzę na temat budowy anatomicznej ptaków, a także historii sokolnictwa w Polsce i na świecie.
Wystawa „Ptaki drapieżne i sowy” jest skierowana do wszystkich grup wiekowych. Dzięki interaktywnemu i multimedialnemu charakterowi w sposób przystępny i atrakcyjny przybliży tematykę związaną z ptakami drapieżnymi.
Wernisaż wystawy odbędzie się w trakcie festynu „Wielkie Otwarcie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”.

Zapraszamy!


DIONIZY PURTA. MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

dionizy-purta-2Na wystawie zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 45-lecia pracy twórczej, pokazane zostaną prace prezentujące dotychczasowy dorobek Dionizego Purty. Ten białostocki rzeźbiarz i malarz uznawany jest za jednego z najciekawszych współczesnych artystów ludowych. Własny i niepowtarzalny styl, charakteryzujący się naiwnością, uproszczeniami, geometryzacją form przy jednoczesnym dionizy-purta-1dionizy-purta-3zastosowaniu zaskakujących rozwiązań kompozycyjnych oraz niezwykłej kolorystyki sprawia, iż prace Purty są dziś rozpoznawalne i chętnie pozyskiwane przez muzea oraz prywatnych kolekcjonerów z Polski i ze świata.
Wystawa ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Białostockiego Muzeum Wsi, Muzeum Biebrzańskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury oraz kolekcji Artysty.

Wystawa czynna: do 31 października br.

Fotorelacja z wernisażu wystawy:


PROJEKT – SOKOLARNIA

Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku kończy realizację projektu OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MUZEUM PODLASKIEGO – SOKOLARNIA, który otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Celem projektu jest podniesienie społecznej świadomości na temat roli i znaczenia ptaków drapieżnych w naturalnych ekosystemach przyrodniczych, a dzięki temu ochrona różnych gatunków ptaków drapieżnych żyjących w Polsce. Głównym sposobem realizacji tych zadań będzie stworzenie ośrodka edukacji ekologicznej o zasięgu krajowym.

broszura1zeszyt_dorosli1zeszyt_dzieci1„Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia”
Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru   Gospodarczego 2009-2014
Nazwa i numer Programu Operacyjnego: PL02 Ochrona różnorodności logotypybiologicznej i ekosystemów
Całkowity koszt realizacji projektu: 741 975,00 zł
Poziom dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowalnych tj. 546 869,00 zł
Termin realizacji: 02.04.2014 – 31.08.2016r.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.sokolarnia.edu.pl