Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej było partnerem debaty oksfordzkiej pod hasłem „Kultura ludowa jest atrakcyjna dla współczesnej młodzieży”. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku 19 grudnia 2017 r.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.

Relacja z wydarzenia