DIONIZY PURTA. MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

dionizy-purta-2Na wystawie zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 45-lecia pracy twórczej, pokazane zostaną prace prezentujące dotychczasowy dorobek Dionizego Purty. Ten białostocki rzeźbiarz i malarz uznawany jest za jednego z najciekawszych współczesnych artystów ludowych. Własny i niepowtarzalny styl, charakteryzujący się naiwnością, uproszczeniami, geometryzacją form przy jednoczesnym dionizy-purta-1dionizy-purta-3zastosowaniu zaskakujących rozwiązań kompozycyjnych oraz niezwykłej kolorystyki sprawia, iż prace Purty są dziś rozpoznawalne i chętnie pozyskiwane przez muzea oraz prywatnych kolekcjonerów z Polski i ze świata.
Wystawa ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Białostockiego Muzeum Wsi, Muzeum Biebrzańskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury oraz kolekcji Artysty.

Wystawa czynna: do 31 października br.

Fotorelacja z wernisażu wystawy: