Dożynki w skansenie – 30 sierpnia 2009

Podczas festynu dożynkowego zostały zaprezentowane zwyczaje i obrzędy związane ze żniwami i dożynkami z obszaru północno-wschodniej Polski. W inscenizacji wzięła udział grupa obrzędowa pod patronatem Litewskiego Stowarzyszenia Kultury Etnicznej w Puńsku (w składzie m. in. członkowie zespołu „Gimtine”), a także zespół młodzieżowy „Hiłoczka” z Czeremchy oraz wielopokoleniowy zespół z Malinnik (gmina Orla). Można było zobaczyć pokazy żęcia sierpem i koszenia, wiązania przepiórki, przemarsz żniwiarzy do dworu, gdzie wręczono dziedzicowi dożynkowy wieniec. W trakcie festynu odbyły się także występy wspomnianych zespołów na scenie. Festyn prowadziła Pani Jadwiga Konopko.

film_btn ZOBACZ FILM

 

FOTOREPORTAŻ