RODZINNA NIEDZIELA W SKANSENIE

KOLOROWY ŚWIAT WYCINANEK
26 kwietnia 2015 r.
     W Białostockim Muzeum Wsi, Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku odbyła się pierwsza w sezonie „Rodzinna Niedziela w Skansenie”. Spotkanie upłynęło pod hasłem „Kolorowy świat wycinanek”. Uczestnicy podczas zajęć mieli możliwość wykonania własnych wycinanek, papierowych firanek na okno i serwetek na półkę według tradycyjnych wzorów ludowych. Po zajęciach chętni wzięli udział we wspólnym ognisku.
  Warsztaty poprowadziła Krystyna Cieśluk, twórczyni ludowa z Lipska nad Biebrzą, która zajmuje się plastyką obrzędową i dekoracyjną (pisanki, wycinanki, kwiaty z bibuły, pająki, hafty, koronki, przedmioty ze słomy). Jej prace znajdują się w zbiorach polskich i zagranicznych muzeów etnograficznych.