PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
(przy szosie w kierunku Augustowa)

dr Artur Gaweł – dyrektor
Katarzyna Ancipiuk – zastępca dyrektora

e-mail: pmkl@pmkl.pl  

SEKRETARIAT:
tel: 85 74 36 082 wew. 11
fax: 85 653 72 27

e-mail: pmkl@pmkl.pl

DZIAŁ ETNOGRAFII:
tel. 85 74 36 082 wew. 17
tel. 85 74 36 082 wew. 18
tel. 85 74 36 082 wew. 16
tel. kom. 730 538 400, 509 397 438
tel. 85 74 36 082 wew. 19

e-mail: kierownik.etnografia@pmkl.pl, etnografia@pmkl.pl

DZIAŁ EDUKACJI:
tel. 85 74 36 082 wew. 24
tel. kom. 509 336 816

e-mail: kierownik.edukacja@pmkl.pl, edukacja@pmkl.pl

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MP – SOKOLARNIA:
tel. kom. 730 243 600

e-mail: sokolarnia@pmkl.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY:
tel. 85 74 36 082 wew. 23

e-mail: glownyksiegowy@pmkl.pl, kadry@pmkl.pl

DZIAŁ BUDOWLANO-TECHNICZNY:
tel. kom. 509 782 262

e-mail: kierownik.budowlano-techniczny@pmkl.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI:
tel. 85 74 36 082 wew. 14

e-mail: kierownik.administracja@pmkl.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI:
tel. kom. 796 736 100

e-mail: promocja@pmkl.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO KONSERWATORA MUZEALIÓW:
tel. 85 74 36 082 wew. 22

e-mail: konserwacja@pmkl.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Jarosław Rudawski
e-mail:
daneosobowe@pmkl.pl

Do skansenu można dojechać autobusem Białostockiej Komunikacji Miejskiej linii 102 (strefa I), jak również ścieżką rowerową od granic miasta Białegostoku.