PRZEDŚWIĄTECZNA KRZĄTANINA w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Rozpoczęły się „Kraszanki w Skansenie”. To warsztaty dla przedszkolaków i uczniów podczas których można własnoręcznie ozdobić jajko, wykonać wielkanocną palmę, zobaczyć jak powstają cukrowe baranki.