Zapraszamy na wystawę czasową
Nie taki diabeł straszny, jak go malują
Ilustracje Magdaleny Toczydłowskiej – Talarczyk
     Na wystawie zaprezentowane zostały prace autorki Magdaleny Toczydłowskiej – Talarczyk, przedstawiające wyobrażenia podlaskich diabłów, straszydeł i zjaw, które są jeszcze obecne, choć już w szczątkowej formie, w świadomości mieszkańców wsi i miasteczek regionu. Cykl grafik o powyższej tematyce, powstał w dużej mierze na podstawie zgromadzonych w terenie relacji osób, które zechciały podzielić się z autorką prac swoją wiedzą, wspomnieniami, a niekiedy nawet przeżyciami. Niestety upływ czasu zatarł w pamięci informatorów wiele szczegółów. Jednak artystka zdołała je odtworzyć posiłkując się dostępną literaturą etnograficzną i  własną twórczą wyobraźnią.

Całość ekspozycji została zaprojektowana tak, aby widz poruszał się w obrębie trzech przestrzeni: wnętrza domu, najbliższej okolicy graniczącej z polem uprawnym oraz okolicy dalszej łączącej się z linią lasu. Każda z wymienionych stref w dawnych wierzeniach ludowych zawierała w sobie ładunek niebezpieczny dla człowieka, z uwagi na istnienie w ich obrębie miejsc styku świata profanum z porządkiem sacrum. Eksponowanym pracom towarzyszą fragmenty wywiadów terenowych, omawiające niektóre praktyki magiczno – religijne, zabezpieczające np. przed urokami.

Wystawa czynna od 22.06 do 01.09.2014, w zabytkowym dworze z Bobry Wielkiej