OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA W OBIEKTACH PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

Plik do pobrania (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA – 19.01.2017)

więcej

Zapytanie/wniosek i odpowiedź (Plik do pobrania)

Protokół z otwarcia ofert 27.01.2017 r. – zestawienie ofert (Plik do pobrania)

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego – Usługa dozoru mienia w obiektach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (Plik do pobrania)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Remont dworu z Bobry Wielkiej”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.03.2017r.: Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dn. 08.03.2017r.: SIWZ z załącznikami – Wykonanie robót budowlanych – remont dworu z Bobry Wielkiej

Załącznik nr 1-6: SIWZ_Załączniki 1-6

Załącznik nr 7: Wzór umowy

Dokumentacja projektowa

STWiOR

Przedmiary

Projekty wykonawcze

Zapytania dot. postępowania wraz z odpowiedziami – wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej (plik do pobrania)

Informacja z otwarcia ofert dn. 24.03.2017 Informacja z otwarcia ofert dn. 24.03.2017 – Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 31.03.2017r.: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 31.03.2017 – Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.04.2017r.: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.04.2017r. – Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej