Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

Plan postępowań


Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej – aktualizacja 18 maja 2017r.

 

 

 

 

 

 


­­Wymiana pokryć dachowych gontowych czterech zabytkowych budynków, odbudowa dwóch stodół drewnianych oraz postawienie budynku szkolnego wraz z dostawą schodołazu

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 19.05.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 1-6 z dn. 19.05.2017 r.

Załączniki do SIWZ 1-5 – edytowalne

Załącznik do SIWZ 7 – dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami robót

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2017r. – znak sprawy AD.261.16.2017 (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie III części zamówienia – z dn. 22.06.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I oraz II części zamówienia – z dn. 28.06.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie III części zamówienia z dn. 06.07.2017r. – Postawienie budynku szkolnego wraz z dostawą schodołazu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie I i II części zamówienia z dn. 17.07.2017r. – Wymiana pokryć dachowych gontowych czterech zabytkowych budynków, odbudowa dwóch stodół drewnianych.