Warsztaty śpiewu tradycyjnego: pieśni ukraińskie

     W dniach 03-05 i 18-20 czerwca 2010 roku na terenie skansenu miały miejsce warsztaty śpiewu tradycyjnego, organizowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia we współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Ich uczestnicy wykonywali ćwiczenia emisyjne i umuzykalniające, uczyli się pieśni pochodzących z Polesia, Kijowszczyzny, Centralnej i Lewobrzeżnej Ukrainy, jak również otrzymali podstawowe wiadomości na temat poszczególnych utworów i ich związku z obrzędowością. Zajęcia zwieńczone zostały pokazem pracy warsztatowej uczestników projektu, którzy zaprezentowali swoje umiejętności podczas Jarmarku na Jana, imprezie odbywającej się corocznie na placu miejskim. Warsztaty poprowadził Jurij Pastuszenko, etnomuzykolog zajmujący się badaniem, dokumentowaniem i wykonywaniem tradycyjnej muzyki ukraińskiej. Zajęcia uzupełnił wykład Zuzanny Morawieckiej – Pastuszenko pt. „Komunikacyjne funkcje pieśni tradycyjnej”.

 

Warsztaty zrealizowano w ramach projektu „Wyśpiewać podlaską tradycję – warsztaty pieśni tradycyjnych…” , dofinansowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.