PIKNIK W SKANSENIE
03 – 07 czerwca 2013
W Białostockim Muzeum Wsi, Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku odbyła się impreza edukacyjna PIKNIK W SKANSENIE, skierowana do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trakcie zajęć dzieci i młodzież poznały ginące zawody takie jak: kowalstwo, plecionkarstwo i garncarstwo. Uczestnicy przyglądali się niektórym typowym pracom wykonywanym w dawnym gospodarstwie wiejskim m.in. ubijaniu masła, czy praniu. Ponadto zwiedzili ekspozycję „Troski i beztroski wiejskiego dziecka” oraz skorzystali z placu zabaw. Dla chętnych zostało rozpalone ognisko.