Grupa osób siedzących na ławkach przysłuchuje się mężczyźnie z kartką w dłoniach, obok którego stoi filmujący go operator z kamerą. „POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. Dzieje Tatarów wpisane w Europę Środkowo-Wschodnią ” to temat dwudziestej drugiej Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach. Podczas dwudniowej konferencji w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej naukowcy z całej Polski dzielili się efektami swoich najnowszych badań o dziejach społeczności tatarskiej wywodzącej się z terenów Polski, Białorusi, Litwy czy Rosji. Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się 25 września 2020 r o godz. 14.00 w sali kominkowej dworu z Bobry Wielkiej.

Tym razem temat konferencji był wyjątkowo pojemy. Wśród poruszanych zagadnień znalazło się miejsce na rozważania o religii i religijności Tatarów, ich losach w ujęciu literackim, reporterskim a także historiograficznym. Uczestnicy mieli okazję poznać wiele istotnych faktów z historii tej społeczności dzięki prelekcjom dotyczącym między innymi wojskowości Tatarów w czasie I i II wojny światowej czy ich sytuacji w PRL-u.
W konferencji wzięło udział dwanaścioro prelegentów z różnych polskich uczelni wyższych od Krakowa i Katowic po Toruń i Gdańsk. W ty roku, że względu na pandemię nie było gości zza granicy.
Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach to przedsięwzięcie, które organizuje rokrocznie Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miejscem tych spotkań już od kilku lat jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Tegoroczna konferencja zakończyła się w sobotę 26 września.P R O G R A M  K O N F E R E N C J I Pierwszy dzień – 25 WRZEŚNIA

14.00–14.30 Otwarcie konferencji: Beata Matyskiel – Zastępca Dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, Jan Adamowicz, Prezes Rady Centralnej Związku Tatarów RP.
14.30-15.00 Czesław Łapicz, Joanna Kulwicka-Kamińska, (Centrum Badań Kitabistycznych Toruń), Interdyscyplinarne studia nad filomackim przekładem Koranu na język polski (1828).
15.00-15.30 Krzysztof Bassara, (Kraków) Tatarzy litewscy u boku Napoleona. Muzułmanie z ziem dawnej Rzeczypospolitej wobec wybranych wyzwań epoki napoleońskiej.
15.30-16.15 Dyskusja
16.15-17.00 Obiad
17.00-17.30 Łukasz Węda, (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Pochodzenie terytorialne ludności tatarskiej w Studziance w XIX wieku w świetle dokumentów archiwalnych.
17.30-18.00 Magdalena Szeląg, (Warszawa) Idea prometejska łącząca polskich Tatarów i polityków międzywojnia.
18.00-18.30 Dżemila Smajkiewicz-Murman, (Gdańsk) Meczet w Gdańsku-budowa i funkcjonowanie we wspomnieniach Dżemili Smajkiewicz-Murman.
18.30-18.45 Sławomir Hordejuk, (Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach) Płk Leon Hózman-Mirza Sulkiewicz (1897-1960) Ostatni dowódca artylerii 20 Dywizji Piechoty.
Dyskusja, zamknięcie pierwszego dnia konferencji

 Drugi dzień – 26 WRZEŚNIA

10.00-10.30 Małgorzata Sylwestrzak, (Uniwersytet w Białymstoku), Tatarska eseistyka. Tematy i strategie pisarskie.
10.30-11.00 Michał Łyszczarz, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Stereotypowe wyobrażenia Tatarów w polskiej literaturze popularnej. Analiza wybranych przykładów.
11.00-11.30 Łucja Kapralska, (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków), Tatarska etno – sieć. O polskiej mniejszości tatarskiej w internecie.
11.30-12.00 Grzegorz Czerwiński, (Uniwersytet w Białymstoku), Nie tylko Tatarzy, czyli jak badać literaturę mniejszości narodowych w Rosji.
12.00-12.30 Julia Krajcarz, (Uniwersytet Gdański), Kilka uwag o legendzie Fontanny Łez w pałacu chanów tatarskich w Bakczysaraju na Krymie.
12.30-13.00 Dyskusja, zamknięcie konferencji.