Zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej autorstwa Artura Gawła
„Rok obrzędowy na Podlasiu – obrzędowość wiosenna”
12 kwietnia (środa) o godz. 14.30 w Centralnej Bibliotece Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

 

 

Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia obrzędów i zwyczajów towarzyszących świętom cyklu dorocznego. Fotografie, wykonane w ciągu ostatnich kilkunastu lat w miejscowościach zamieszkanych zarówno przez ludność wyznania katolickiego jak i prawosławnego, dokumentują zanikające zwyczaje i obrzędy ludowe stanowiące istotny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.
Wieś podlaska wyróżnia się niezwykłym bogactwem obrzędów i zwyczajów, co wynika ze zróżnicowania etniczno-narodowościowego oraz religijnego jej mieszkańców. Zwyczaje i obrzędy ulegają nieustannym przemianom, wiele z nich zanikło w ciągu ostatnich lat, dlatego ważne jest ich dokumentowanie, także w formie fotograficznej.

Dr Artur Gaweł jest etnografem i muzealnikiem, badaczem i dokumentalistą kultury ludowej Podlasia, autorem wielu monografii i artykułów naukowych poświęconych m.in. drewnianej architekturze i jej zdobnictwu, dorocznym i agrarnym zwyczajom ludowym oraz folklorowi. Od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
Zdjęcia prezentowane na wystawie znalazły się również w publikacji Artura Gawła „Rok obrzędowy na Podlasiu”.

Wystawa będzie czynna od 13 kwietnia do 4 maja 2017 r.
poniedziałek – piątek w godz. 9-19 oraz w sobotę w godz. 9-13

WSTĘP WOLNY!