WYSTAWA PLENEROWA 
Romowie Podlasia – od taboru po współczesność
     Zapraszamy Państwa na wystawę plenerową „Romowie Podlasia – od taboru po współczesność”. Na ekspozycji zaprezentowano fotografie z życia społeczności romskiej od I połowy XX wieku do czasów współczesnych. Fotografie przedstawiają zarówno życie codzienne Romów, jak i ważne wydarzenia rodzinne oraz religijne. Zaprezentowany materiał jest efektem kilkumiesięcznej pracy badawczej Pani Elżbiety Jakimik, podjętej w ramach  programu stypendialnego Marszałka Województwa Podlaskiego. Wystawa jest efektem współpracy ze starszym pokoleniem Romów, którzy chcą ocalić od zapomnienia ich ginącą kulturę.
   Nie ma już życia romskiego z czarno – białych fotografii, nie ma taborów i wędrówek Cyganów po podlaskich drogach. Odchodzą ostatnie osoby, które doświadczyły jeszcze życia w taborze, a wraz z nimi pamięć o wielowiekowej tradycji wędrowania.
Wystawa czynna od 06.07 do 21.08 2014 roku