Po raz kolejny Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej było jednym z organizatorów wydarzenia Sabantuj, które odbyło się w sobotę, 3 sierpnia, w Kruszynianach. Obchody święta to niecodzienne spotkanie z kulturą polskich tatarów w miejscu, gdzie ich przodkowie osiedlili się 340 lat temu. Atrakcji była moc, od przysmaków tatarskiej kuchni po rekonstrukcję bitwy pod Parkanami.