Grupa ludzi w jesiennych okryciach stojąca na trawie, przed białym krytym strzechą budynkiem. SĄSIEDZI ZE WSCHODU – dziennikarze i członkowie organizacji pozarządowych z Białorusi zainteresowani działalnością instytucji kultury w Polsce odwiedzili Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Spotkali się oko w oko z drapieżnymi mieszkańcami Ośrodka Edukacji Ekologicznej, zwiedzili wnętrza zabytkowych chałup, obejrzeli dwór Bobry Wielkiej.

 

 

Białorusinów gościł Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. To nie pierwsza tego typu wizyta, ale po raz pierwszy celem było zaprezentowanie instytucji kultury finansowanych przez samorząd województwa.
W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej goście odwiedzili Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia. Mieli okazję nie tylko zobaczyć z bliska jego skrzydlatych mieszkańców i wysłuchać opowieści sokolników o zwyczajach ptaków drapieżnych i sów, ale też  podziwiać je w locie.
Białorusini zwiedzili też wnętrza chałup z Jacowlan i Starej Grzybowszczyzny, w których przygotowane są dwie wystawy stałe poświęcone dawnemu życiu mieszkańców podlaskiej wsi. Można tam zobaczyć zabytkowe meble, narzędzia i przedmioty codziennego użytku ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Najokazalszym i jednym z najstarszych budynków na terenie skansenu jest dwór z Bobry Wielkiej. Goście z Białorusi zakończyli wizytę w muzeum właśnie tam. Poznali historię zabytku, dowiedzieli się jak, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, udało się przywrócić mu dawny blask.
Takie przyjazdy do Polski organizuje rodakom Fundacja Białoruski Dom z Warszawy, która powstała w grudniu 2010 roku po demonstracjach w Mińsku. Protestujący przeciwko fałszerstwom wyborczym na Białorusi zostali wówczas brutalnie rozpędzeni, wielu z nich trafiło do więzienia, a część działaczy białoruskiej opozycji demokratycznej przeniosła się do Polski. Fundacja po dziś dzień wspiera opozycję demokratyczną  na Białorusi, pełniąc równocześnie rolę centrum informacyjnego.