DAR OD NADLEŚNICTWA

W październiku b.r., dzięki współpracy z Nadleśnictwem Czarna Białostocka, Białostockiemu Muzeum Wsi udało się pozyskać jako dar do zbiorów zabytkową stodołę z miejscowości Czarna Białostocka. Budynek zbudowano około 1922 roku, wykorzystywany był głównie jako magazyn narzędzi leśnych.

Stodoła o konstrukcji krokwiowo – jętkowej, pierwotnie kryta dachówką „esówką”, to typowy budynek dla państwowego budownictwa gospodarczego. W skansenie planowana jest organizacja ekspozycji dotyczącej dawnego gospodarowania w lasach Podlasia, z typowymi dla tego regionu zajęciami i narzędziami. Wystawa ta będzie także korespondować ze zrekonstruowanymi budynkami przemysłowymi, które powstaną w sąsiedztwie stodoły – pieca terpentyniarskiego i destylarni terpentyny i smoły.