logo_pmklMiło jest nam poinformować Państwa, iż w dniu 29 sierpnia 2016 roku Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Podlaskiemu Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji). Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. W chwili obecnej czekamy na wpis do rejestru dwor-z-bobry-wielkiejinstytucji kultury województwa podlaskiego. Mamy nadzieję, że Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej stanie się wizytówką regionu, przyczyniając się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze województwo, a przede wszystkim czyniąc kulturę ludową północno-wschodniej Polski znacznie bliższą i znaną.

Fotorelacja z konferencji prasowej: