W dniu 14 lutego, Białostockie Muzeum Wsi gościło Pana Jacka Piorunka, Członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Pana Anatola Wapa, Dyrektora Departamentu Kultury UMWP oraz dziennikarzy. Po skansenie oprowadzali Pan Andrzej Lechowski, Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Pan Artur Gaweł, kierownik Białostockiego Muzeum Wsi. Tematem spotkania było planowanie finansowania skansenu w bieżącym roku. Dofinansowania wymagają remonty dachów z gontu na budynkach z początku XX wieku: Kuźni z Gródka, Gajówki z Krusznika, budynku inwentarskiego z Krusznika i budynku inwentarskiego z Karczmiska. Wymiana pokrycia dachowego na tych obiektach jest niezbędna ze względu na ich zły stan techniczny. Kolejnym ważnym tematem było osuszanie murów dworu z Bobry Wielkiej i potrzeba ogrzania budynku. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, zauważył konieczność przeprowadzenia prac remontowych i obiecał pomoc w zakresie pozyskania funduszy.