Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sklepu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Publikacje można nabyć w biurze Muzeum od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub w kasie (w soboty i niedziele podczas sezonu turystycznego) w godz. 9.00-17.00.
Wydawnictwa można zamówić również drogą mailową podając tytuły i ilości zamówionych książek oraz pełne dane adresowe niezbędne do wysyłki i wystawienia faktury VAT.

  • Zamówienia przyjmujemy na adres: promocja@skansen.bialystok.pl
  • Ceny podane przy wydawnictwach w zamieszczonym wykazie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • Ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. O wysokości tych kosztów zostaniecie Państwo poinformowani e-mailem po złożeniu zamówienia.
  • Opłatę za zamówione wydawnictwa należy uiścić przed ich wysłaniem przelewem bankowym na konto Muzeum, którego numer przesłany zostanie e-mailem. Na przelewie prosimy podać dane adresowe oraz tytuły zakupionych książek.
  • Zamówione książki wysyłane są w przeciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Muzeum. Przesyłka dostarczana będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • Otrzymujecie Państwo od nas dowód zakupu w postaci faktury VAT.

Wybrane wydawnictwa:

Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki
Wasilków 2017
Zapraszamy Państwa do lektury nowej pozycji wydawniczej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Wydawnictwo Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki, jest zbiorem materiałów pokonferencyjnych, prezentujących tematykę ochrony tradycyjnej architektury naszego regionu. Zamieszczone w publikacji artykuły dotykają problematyki w sposób wielowymiarowy, uwzględniając zarówno perspektywę muzealników i konserwatorów zabytków, na co dzień troszczących się o obiekty drewniane w terenie, jak i osób inicjujących lokalne działania in situ.
Publikacja jest rezultatem spotkania zorganizowanego 20 września 2017 r. w Wasilkowie pod tym samym tytułem, przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej przy współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Powiatem Białostockim oraz Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury.
Konferencja oraz publikacja pokonferencyjna uzyskały wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Osoby zainteresowane nabyciem bezpłatnego egzemplarza publikacji prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Promocji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod numerem telefonu 509 336 816 lub na adres e-mail: promocja@skansen.bialystok.pl .

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej http://ksow.pl.


PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ. Przewodnik.
Artur Gaweł
Wasilków 2017

Przewodnik zawiera bogato ilustrowane opisy wystaw i budynków znajdujących się w skansenie. Zawarte są w nim także użyteczne dla zwiedzających informacje oraz plan skansenu.

Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Cena: 20 zł

 

 


                                                                                                                                                                   

PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ. Folder.
Artur Gaweł

W folderze znajduje się skrócony opis budynków i wystaw znajdujących się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz garść informacji dla turystów.

 

Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Cena: 3 zł

 

 


TRADYCYJNE BIMBROWNICTWO NA PODLASIU. Historia i współczesność.
Hubert Czochański
Wasilków 2017

Publikacja charakteryzuje zjawisko bimbrownictwa na Podlasiu, odnosząc się do czynników historycznych, ekonomicznych i społecznych. Omawia również technologię produkcji bimbru. Publikacja zawiera materiał fotograficzny.
Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Cena: 11 zł


przewodnik_bmwBIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI. Przewodnik
Artur Gaweł
Białystok 2012

W przewodniku znajdują się opisy budynków i wystaw znajdujących się w skansenie. Publikacja zawiera również informacje dla zwiedzających i plan skansenu.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 20 zł NOWA CENA: 5 zł

 

 


okładka.cdrFALCONRY – ITS INFLUENCE ON BIODIVERSITY AND CULTURAL HERITAGE IN POLAND AND ACROSS EUROPE
/ Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie
red. Urszula Szymak i Przemysław Sianko
Wasilków 2016

Niniejsza publikacja jest wydana w języku angielskim wraz z wersją polskojęzyczną dołączoną na płycie CD jest oparte na materiałach konferencyjnych z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe / Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie”, która odbyła się w Supraślu, w dniach 16–17 października 2015. Jest to pierwsza publikacja, która w tak szerokiej perspektywie prezentuje temat ptaków szponiastych w kontekście natury, kultury i edukacji. Autorzy artykułów starali się przedstawić problem ochrony ptaków drapieżnych oraz ich oddziaływanie na kulturę w różnych krajach. W zaprezentowanych referatach poruszono zagadnienia w trzech aspektach: różnorodności biologicznej, kultury i edukacji ekologicznej, które polecamy uwadze Czytelników.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu Ośrodek edukacji ekologicznej MP – Sokolarnia, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 


okladka_rok_obrzedowyROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU (II wydanie)
Artur Gaweł
Białystok 2013

Monografia zawiera opis świąt i obrzędów dorocznych, zarówno tych które są znane jedynie dzięki wzmiankom w literaturze, jak i kultywowanych współcześnie. Zostały one przedstawione zgodnie z podziałem na cztery pory roku, z uwzględnieniem ich kolejności według kalendarza świąt chrześcijańskich – katolickich i prawosławnych. W książce znajdują się, między innymi, opisy jak obchodzono niegdyś na Podlasiu Boże Narodzenie, jak wyglądały towarzyszące mu obchody kolędnicze, jak bawiono się podczas zapustów, czy też opisy żniw i związanych z nimi zwyczajów. Wyjątkowo ciekawe zwyczaje towarzyszyły na Podlasiu Wielkanocy i następującej po niej Przewodom. Scharakteryzowano zwyczaje i wierzenia świętojańskie, które zanikły na Podlasiu już w XIX wieku, ale też nadal znany zwyczaj święcenia wiązanek dożynkowych w dniu Matki Boskiej Zielnej. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami przedstawiającymi podlaskie święta i obrzędy, jak również rysunkami muzealiów związanych z doroczną obrzędowością.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 48 zł


KATALOG TWÓRCÓW LUDOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2015

Wydawnictwo prezentuje sylwetki twórców ludowych z województwa podlaskiego wraz z dokumentacją fotograficzną.

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
ISBN 978-83-87026-43-1
Cena: 28 zł


JAKUB SMOLSKI. WIEJSKI FOTOGRAF Z ŁUKI
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2010

Publikacja zawiera biogram oraz opis dorobku Jakuba Smolskiego, wiejskiego fotografa z Łuki (miejscowości dziś już nieistniejącej), działającego w pierwszej połowie XX wieku. Wydawnictwo powstało w oparciu o terenowe badania etnograficzne prowadzone w latach 1978-1980 przez pracowników Działu Etnografii.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 25 zł


KRZYŻ KOWALSKI NA PODLASIU
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2013

Katalog wystawy mający za zadanie zainspirowanie opiekunów zachowanych w terenie krzyży, czyli lokalne społeczności wiejskie, parafialne, sąsiedzkie i rodziny – potomków fundatorów krzyży do ich renowacji i konserwacji w niezmienionej formie, a fundatorów nowych krzyży i kapliczek – zachęcenie by nawiązywały one do dawnych lokalnych tradycji.

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Wydawnictwo bezpłatne, wydane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet kultura ludowa.


dolinami_rzekDOLINAMI RZEK
Jerzy Cetera, Artur Gaweł, Dan Wołkowycki
Białystok 2002

Publikacja jest szerszym omówieniem jednej z wystaw pod tym samym tytułem związanej z różnymi aspektami życia nadrzecznych wsi i małych miast w regionie. Zawiera wkładkę ilustrowaną.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 2 zł

 

 


Karty pocztowe

  • widokówki ze skansenu (Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, cena: 2 zł)
  • wielkanocne (Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nakład wyczerpany)

PTAKI DRAPIEŻNE I SOWY W KULTURZE LUDOWEJ
Artur Gaweł
Białystok 2016

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Edukacji Ekologicznej MP – Sokolarnia” została wydana książka autorstwa Artura Gawła pt. „Ptaki drapieżne i sowy w kulturze”. Wydawnictwo to nie pretenduje do miana opracowań przyrodniczych, a wręcz przeciwnie ma na celu wprowadzenie czytelnika w świat ludzkich wyobrażeń, mitów i symboli związanych z ptakami drapieżnymi i sowami.
W recenzji Andrzej Kruszewicz – znany polski ornitolog, dyrektor warszawskiego zoo – napisał o publikacji: „To nie jest zwykła książka! (…) Ta książka wciąga czytelnika w świat heraldyki, baśni i bajek, pokazuje znaczenie ptaków w historii i kulturze, a to już zupełnie nowa i fascynująca przygoda. (…) Już wiem, że do tych smaczków będę wracał i z lubością wielokrotnie poddawał się rozmyślaniom (…). To inspirujące i dające bodziec do myślenia.”
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu Ośrodek edukacji ekologicznej MP – Sokolarnia, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 


KALENDARZ SOKOLNICZY NA 2017 ROK
kalendarz1  sokolarnia-kalendarz-2017-5  sokolarnia-kalendarz-2017-16

Kalendarz Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Sokolarni prezentuje unikatowe, wybrane prace uczestników Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Ptaki drapieżne i sowy w środowisku naturalnym”. Każdy miesiąc jest opatrzony wielobarwnymi zdjęciami prac, wykonanymi różnymi technikami, począwszy od malarstwa akrylowego, pastelowego po techniki mieszane. Duży format, przejrzysta forma i obszerne zdjęcia wpływają na niepowtarzalne doznania estetyczne każdego użytkownika kalendarza. Dodatkowym atutem tego wydania są zamieszczone na końcu kalendarza pocztówki przedstawiające prace konkursowe z każdego miesiąca.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu Ośrodek edukacji ekologicznej MP – Sokolarnia, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
NAKŁAD WYCZERPANY

 


                                            Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początku XXI wiekuzwyczaje_obrzdy_i_wierzenia_agrarne
Artur Gaweł
Kraków 2009

Monografia prezentuje w sposób wyczerpujący obrzędowość rolniczą wpisaną w cykl dorocznych świąt i zwyczajów, uwzględniając przy tym zróżnicowanie religijne regionu. Jest też wyczerpującym studium nad symboliką i magią ludową. Publikacja zawiera m.in. indeks osobowy i geograficzny, jak również wkładkę fotograficzną i mapę omawianego regionu.
NAKŁAD WYCZERPANY

 


zdobnictwoZDOBNICTWO DREWNIANYCH DOMÓW NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE
Artur Gaweł
Białystok 2010

Publikacja jest rzetelnym omówieniem zjawiska zdobienia budynków drewnianych na Białostocczyźnie. Zawiera bogaty materiał ilustracyjny i fotograficzny. Wydanie zawiera przekład na język angielski i niemiecki.
Cena: 42 zł


TKANINA DWUOSNOWOWA/ DOUBLE-THREAD TAPESTRY
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2007

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 


 

WYCINANKA PODLASKA Z OKOLIC BIELSKA PODLASKIEGO
I HAJNÓWKI
Jerzy Cetera, Wojciech Kowalczuk
Białystok 2009

 

 

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NAKŁAD WYCZERPANY


JAN NEPOMUCEN: ŚWIĘTY PRZYDROŻNY
Wojciech Kowalczuk, Wiesława Pawlak
Białystok – Łomża 2003-2004
Katalog wystawy poświęconej postaci Świętego Jana Nepomucena, który cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców wsi Podlasia i Mazowsza. Publikacja prezentuje dorobek badań etnograficznych pracowników Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Muzeum Północnego Mazowsza w Łomży.

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży
NAKŁAD WYCZERPANY