ZIELONE ŚWIĄTKI W SKANSENIE. „Chodzenie z królewną”, czy „Wodzenie kusta” – obrzędy towarzyszące kiedyś Zielonym Świątkom, dziś już zapomniane, jak co roku można było podziwiać w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Festyn etnograficzny związany z obchodami tego ludowego święta organizowany był po raz jedenasty. W tym roku – 9 czerwca, w godzinach 11.00 – 17.00.

 

Zielone Świątki to potoczna nazwa święta Zesłania Ducha Świętego ale tradycja radowania się wiosną, odrodzoną po zimie przyrodą, sięga czasów przedchrześcijańskich. Najbardziej charakterystyczny zielonoświątkowy zwyczaj to strojenie domów i budynków gospodarskich zielonymi gałązkami. Ludzie zatykali je w strzechę, czy ściany budynku mieszkalnego, rzadziej rozrzucali gałęzie po podwórku. Młode drzewka brzozowe, które  Słowianie uznawali za święte, mieszkańcy wsi ustawiali przy drzwiach, a wewnątrz domów ozdabiali okna, obrazy i ikony. Czasem do dekoracji używali tataraku ze względu na jego aromatyczny zapach.
Nadejście wiosny to możliwość wypasu bydła na łąkach po zimowej przerwie. Stąd zielonoświątkowy zwyczaj pędzenia przez wieś zwierząt przystrojonych wiankami z brzozy i polnych kwiatów. „Chodzenie z królewną” czy „Wodzenie kusta” to obrzędy mające zapewnić gospodarzom urodzaj. Królewna, którą we wsiach białoruskich zastąpił kust, to młoda dziewczyna w wieńcu na głowie, często przystrojona wstążkami ikwiatami. Uroczyste obchodzenie z nią pól miało chronić uprawy przed działaniem złych mocy, podobnie jak ogniska, które w czasie Zielonych Świątek palili mieszkańcy podlaskich wsi.
9 czerwca w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej można było poczuć niezwykłą atmosferę tego święta. Zespoły ludowe odtworzyły zielonoświątkowe zwyczaje: „Chodzenie z królewną” i „Wodzenie Kusta”. Pierwszy zaprezentowały grupy artystyczne z Knyszyna, Moniek i Trzciannego, drugi – zespół Żemerwa z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne z całego województwa podlaskiego, część z nich – w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca, którego współorganizatorem był Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Ich prezentacjom towarzyszył kiermasz rękodzieła ludowego, pokazy ludowego rzemiosła, degustacja i sprzedaż potraw regionalnych.

Jury Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca obradowało w składzie: Mariusz Żwierko – kierownik artystyczny ZPiT Kurpie Zielone, Dariusz Kryszpiniuk – szef Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK i Urszula Kamińska z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Pracom jury przewodniczył wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło. Podziękował on wszystkim uczestnikom, które przyjechały z całego regionu na przegląd. Podkreślił, że taniec w zespołach pieśni i tańca to wielka radość i życzył wszystkim dobrej zabawy.

Wyniki:

w kategorii typu autentycznego:

  • II miejsce – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny z Nowogrodu
  • I miejsce – Studio Folkloru „Żemerwa” z Bielska Podlaskiego

w kategorii zespołów opracowanych dziecięcych:

  • II miejsce – Białoruski Dziecięcy Zespół Taneczny „Padlaski Wianok”
  • I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie” z Grajewa

w kategorii zespołów opracowanych młodzieżowych:

  • III miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” z Goniądza
  • II miejsce – Białoruski Dziecięcy zespół Taneczny „Padlaski Wianok”
  • I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie” z Grajewa
  • I miejsce – Ukraiński Zespół „Ranok” z Bielska Podlaskiego

Wyróżnienia w kategoriach zespołów opracowanych:

  • Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny „Buńczuk”
  • Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”