WIOSENNE ŚWIĘTOWANIE w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Można było zobaczyć zapomniane już dziś obrzędy: „Chodzenia z królewną”, czy „Wodzenia kusta”, kiedyś nieodłączny element Zielonych Świątek na podlaskiej wsi. Festyn etnograficzny związany z obchodami tego ludowego święta zorganizowaliśmy już po raz dziesiąty.

Zielone Świątki to potoczna nazwa święta Zesłania Ducha Świętego ale tradycja radowania się wiosną, odrodzoną po zimie przyrodą sięga czasów przedchrześcijańskich. Najbardziej charakterystycznym spośród zielonoświątkowych zwyczajów jest strojenie domów i budynków gospodarskich zielonymi gałązkami. Powszechnym zwyczajem jest zatykanie ich w strzechę, czy w ściany budynku mieszkalnego, rzadziej rozrzuca się gałęzie po podwórku. Młode drzewka brzozowe, które Słowianie uznawali za święte, mieszkańcy wsi ustawiają przy drzwiach. Wewnątrz domu ozdabiają okna, obrazy i ikony. Do dekoracji używa się także tataraku, głównie ze względu na jego aromatyczny zapach.
Najważniejsze z przyczyn, dla których ludzie świętowali i wciąż świętują nadejście wiosny, to ponowna możliwość wypasu bydła na łąkach i chęć ochrony upraw. Stąd zwyczaj pędzenia przez wieś zwierząt przystrojonych wiankami z brzozy i polnych kwiatów, a także „chodzenia z królewną” czy „wodzenia kusta”, czyli uroczystego obchodzenia pól by przepędzić stamtąd złe duchy i zapewnić sobie urodzaj. Z tych samych przyczyn na Podlasiu w Zielone Świątki ludzie palili kiedyś ogniska, które miały strzec obsiane pola przed czarownicami.
W tym roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej znów można było poczuć dawną atmosferę tego ludowego święta. Zespoły folklorystyczne z kraju i zagranicy odtworzyły na terenie skansenu zielonoświątkowe zwyczaje: Chodzenie z królewną i Wodzenie Kusta. Pierwszy zaprezentowały grupy artystyczne z Knyszyna, Moniek i Trzciannego, drugi – zespół Hamanina z Mińska na Białorusi. Jak co roku prezentacjom zespołów towarzyszył kiermasz rękodzieła ludowego, sprzedaż potraw regionalnych, pokazy i warsztaty garncarskie i plecionkarskie, które poprowadzili mistrzowie tych rzemiosł i otwarcie wystawy „Zielone Świątki w Skansenie – 10 lat”.

Zielone Świątki w Skansenie
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
20 maja 2018 r.
godz. 12.00-18.00
wstęp – 3 zł

Program:
12.00 – 12.30 Hamanina (Mińsk), Żemerwa (Bielsk Podlaski)
12.45 – 13.00 Wodzenie kusta (Hamanina, Żemerwa)
13.15 – 13.45 Zespół śpiewaczy Rospuda z Filipowa i Piotr Szymanowski
14.00 – Prezentacja projektu „Między pokoleniami. Etnografia i dziedzictwo” + projekcja filmu „Kaliśnie życie” (Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Warszawa)
14.45 – 15.15 Chodzenie z królewną (Knyszynianki, Pogodna Jesień, Tęcza, Wrzosy, Trzciannianki, Kompania Męska, Młodzieżowy Amatorski Teatr Tradycji z Knyszyna)
15.30 – 16.00 Knyszynianki (Knyszyn), Pogodna Jesień (Mońki), Tęcza (Trzcianne), Wrzosy (Mońki), Trzciannianki (Trzcianne), Kompania Męska (Kalinówka Kościelna)
16.15 – 16.45 Zespół Pieśni i Tańca Ranok (Bielsk Podlaski)
17.00 – 17.30 Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone (Białystok)

REGULAMIN PLENEROWEJ IMPREZY ETNOGRAFICZNEJ

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW PLENEROWEJ IMPREZY ETNOGRAFICZNEJ